شرکت رسا دربالاترین سطح امتیاز و بدون عدم انطباق موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9001 شد.

به اشتراک گذاری:

Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

شرکت رسا دربالاترین سطح امتیاز و بدون عدم انطباق موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9001 شد.

به گزارش روابط عمومی رسا: ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت از شرکت رسا طی دو مرحله در قالب استیج یک و استیج دو،توسط شرکت مرزبان کیفیت نماینده IMQ ایتالیا در ایران مطابق با برنامه قبلی انجام شد.

همچنین تمام نواحی و فرآیندهای سازمان با دقت بررسی شد،نتیجه ممیزی و طرح ریزی مدیریت سیستم بیش ازانتظارات کارشناسان و ممیزان محترم بود.

امیر روستایی نماینده و سرممیز شرکت مرزبان کیفیت گفت: شاید در ابتدای فرآیند ممیزی تصور کارشناسان از شرکت رسا یک سیستم جوان و کم تجربه بود، در حالی که با یک سیستم پخته و کاملا کاربردی مواجه شدیم.همانطورکه میدانید ممیزی یافته های متفاوتی دارد ، لذا خوشبختانه درگزارش ممیزی از شرکت رسا هیچگونه عدم انطباق مشاهده نشد، در حالیکه بنا به خواست سازمان و رویکرد شرکت مرزبان کیفیت ممیزی ها با عمق و کیفیت بالا و با ریزبینی فراوان انجام شده است.

سرممیز شرکت مرزبان کیفیت نماینده IMQ ایتالیا افزود: نکات مثبت و تاثیرگذار فراوانی در سیستم شرکت رسا احصا شد که در این میان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- ایفای نقش رهبری توسط مدیرعامل شرکت رسا دکتر محمد گلاب کش که ویژگی های کامل یک لیدر در ایشان به وضوح دیده میشود ، مثل ( جهت دهی به سازمان، مشارکت در رویکرد ها و فرآیندهای سازمان، تشویق و تهییج پرسنل در اجرای اهداف سازمان و بحث پشتیبانی ازسیستم،افراد، مکانیزم ها)، بدون شک ایفای نقش بسیار مثبت مدیرعامل ازاصلی ترین نقاط قوت شرکت رسا است.

2- دستیابی سازمان به نتایج قابل توجه در حوزه کسب و کار: مشخصا در دوره مدیریت جدید شرکت رسا در تمامی شاخص های کسب و کاری توسعه و رشد چشمگیری را شاهد هستیم و قطعا نتایج اشتباه نمی کنند.این آمار موید یک سازماندهی،مدیریت و راهبری اثربخش است.

نقش نماینده مدیرعامل در پیش برد و به ثمررسیدن این موفقیت بسیار مهم است. سازمان رویکرد مناسبی به سرمایه ها و منابع انسانی خود دارد.در خصوص آموزش ها، تشویق ها،ارزیابی عملکردها و ارتباط با نظام پرداخت ها در سازمان بخوبی دیده شد.

ترویج رویکردهای اخلاق محور،ارزش محور در تمام مراحل مدیریت منابع انسانی از جذب ،ارتقا و نگهداشت نیروی انسانی  بخوبی نمایان است.

اقدامات خوبی در خصوص مدیریت دانش لحاظ شده است با توجه به اینکه مجموعه رسا یک شرکت دانش بنیان است ساختار بسیار خوبی در قالب سیستم مدیریت کیفیت در بحث مدیریت دانش از قبیل کسب دانش ،شناسایی موارد مغفول مانده،جذب دانش و در نهایت شناسایی و ترسیم درخت دانش و کاربردی کردن آنها طرح ریزی شده است .

در بحث ساختار و مکانیزم سازمان برنامه ریزی و کنترل پروژه، سازوکار بسیار موثر ارزیابی شدو کاملا منطبق با مدل PMBOK است.

اسکرول به بالا