دسته‌بندی: هلدینگ رسا

بیش از 100 پروژه تکمیل شده و در حال اجرا

استان‌های تحت پوشش

بهارستان اصفهان

کلنگ‌زنی پروژه ساخت 3000 واحد از مجموعه واحدهای اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید بهارستان اصفهان

به گزارش روابط عمومی هلدینگ رسا، پیرو تفاهم‌نامه‌ ی این مجموعه با شرکت عمران شهر جدید بهارستان اصفهان، کلنگ اجرایی سه هزار واحد مسکن در روز چهارشنبه یازده آبان هزار

اسکرول به بالا