بهسازی سوله مشهد

کاربری

واحد

متر زیر بنا

بهسازی سوله مشهد

متراژ : 

تعداد واحد : 

شرکت صنعتی قاسم ایران

شرح کلی پروژه

تخریب و نوسازی حصار به طول 200 مترطول بازسازی اتاق نگهبانی به مساحت 12 متر مربع

 

Shared Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Cloud Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Reseller Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Dedicated Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

VPS Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Domain Name

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

اسکرول به بالا