ساختمان های جانبی بیمارستان الزهرا (س) (قشم)

کاربری

واحد

متر زیر بنا

کارفرما/شریک:

موقعیت:

سال ساخت:

اسکرول به بالا