سوله مینو شرق

کاربری

واحد

متر زیر بنا

سوله مینو شرق

متراژ : 2600 مترمربع

تعداد واحد : 

زاهدان، شرکت مینو شرق، سالن تولید

شرح کلی پروژه

کاربری: صنعتی
متراژ زیربنا: 2600 مترمربع
مشخصات پروژه
استان سیستان و بلوچستان
شرکت ره آورد سازندگی آزادگان
1400 سال

Shared Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Cloud Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Reseller Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Dedicated Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

VPS Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Domain Name

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

اسکرول به بالا