پروژه خاکبرداری پردیسان قم

کاربری

واحد

متر زیر بنا

پروژه خاکبرداری پردیسان قم

متراژ : 

تعداد واحد : 

قم، شهرک پردیسان

شرکت توسعه گران عمران ستاد

شرح کلی پروژه

حجم خاکبرداری:100000 مترمکعب

شرکت ره آورد سازندگی آزادگان

سال : 1400

Shared Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Cloud Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Reseller Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Dedicated Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

VPS Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Domain Name

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

اسکرول به بالا