پروژه ساختمان اداری شرکت قاسم ایران(کرمانشاه)

کاربری

واحد

متر زیر بنا

کارفرما/شریک:

موقعیت:

سال ساخت:

اسکرول به بالا