پروژه قطعه ۴ و ۵ راه میاندوآب – میانه

کاربری

واحد

متر زیر بنا

کارفرما/شریک:

موقعیت:

سال ساخت:

اسکرول به بالا