پروژه کارگاه تولید لوازم بهداشتی شرکت دارویی،آرایشی و بهداشتی مینو

کاربری

واحد

متر زیر بنا

پروژه کارگاه تولید لوازم بهداشتی شرکت دارویی،آرایشی و بهداشتی مینو

متراژ :

نعداد واحد :

تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص، شرکت آرایشی و بهداشتی مینو

شرکت دارویی،آرایشی و بهداشتی مینو

شرح کلی پروژه

کاربری: 

تعداد کل واحد: 

تعداد بلوک:

تعداد کل طبقات:

متراژ زیربنا کل: 

شرکت ره آورد سازندگی آزادگان

سال 

Shared Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Cloud Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Reseller Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Dedicated Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

VPS Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Domain Name

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

اسکرول به بالا