684 واحدی عالیشهر بوشهر (دنا)

کاربری

684

واحد

106630

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: سهامی عمران شهر جدید عالیشهر

موقعیت: بوشهر

سال ساخت:

اسکرول به بالا