پروژه 79 واحدی مسکونی – تجاری فردیس

کاربری

واحد

متر زیر بنا

پروژه 79 واحدی مسکونی -تجاری فردیس

متراژ : 14000 مترمربع

نعداد واحد : 79 واحد مسکونی و 4 واحد تجاری

کرج، فردیس، جاده ملارد، گلستان 6، پلاک 115

شرح کلی پروژه

کاربری: مسکونی-تجاری
تعداد بلوک: 2 بلوک
تعداد طبقات: بلوک A 8 طبقه
بلوک B 9 طبقه
طبقات مسکونی: 1 الی6 (بلوک A)
1 الی 7 (بلوکB)
طبقات تجاری: همکف بلوک A
طبقات پارکینگ: همکف و 1-
تعداد واحد در هر طبقه: 5 (بلوک A )-7 (بلوک B)
تعداد واحد در هر بلوک:30 (بلوک A )-49 (بلوک B)
تعداد کل واحد: 79 واحد مسکونی و 4 واحد تجاری
تعداد پارکینگ: 103
زیربنا کل: 14000 مترمربع
متراژ زمین: 3050 مترمربع

1397

Shared Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Cloud Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Reseller Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Dedicated Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

VPS Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Domain Name

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

اسکرول به بالا