330 واحدی مینا هشتگرد

کاربری

330

واحد

41640

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

موقعیت: هشتگرد

سال ساخت:

اسکرول به بالا