375 واحدی عالیشهر بوشهر (الوند)

کاربری

375

واحد

49238

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: سهامی عمران شهر جدید عالیشهر

موقعیت: بوشهر

سال ساخت:

اسکرول به بالا