465 واحدی افق هشتگرد

کاربری

465

واحد

46483

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

موقعیت: هشتگرد

سال ساخت:

اسکرول به بالا