655 واحدی خورشید هشتگرد

کاربری

655

واحد

76734

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

موقعیت: هشتگرد

سال ساخت:

اسکرول به بالا