756 واحدی عالیشهر بوشهر (سبلان)

کاربری

756

واحد

136470

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: سهامی عمران شهر جدید عالیشهر

موقعیت: بوشهر

سال ساخت:

اسکرول به بالا