79 واحدی مسکونی – تجاری فردیس

کاربری

79

واحد

13983

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: آقایان وحید و سعید سلیمی

موقعیت: کرج

سال ساخت:

اسکرول به بالا