790 واحدی یاس هشتگرد

کاربری

790

واحد

91888

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

موقعیت: هشتگرد

سال ساخت:

اسکرول به بالا