820 واحدی عالیشهر بوشهر (دماوند)

کاربری

820

واحد

102013

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: سهامی عمران شهر جدید عالیشهر

موقعیت: بوشهر

سال ساخت:

اسکرول به بالا