940 واحدی گندم هشتگرد

کاربری

940

واحد

105765

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

موقعیت: هشتگرد

سال ساخت:

اسکرول به بالا