آزمایشگاه میکروبی

کاربری

1

واحد

200

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: داروئی مینو

موقعیت: تهران

سال ساخت:

اسکرول به بالا