مناقصات

خرید گچ و خاک آماده معدنی پروژه 384 واحدی برکت شهرک علوی ساوه

شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به عملیات خرید گچ و خاک آماده معدنی پروژه 384 واحدی برکت شهرک علوی ساوه را به شرکت‌ها، سازندگان و پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها، سازندگان و پیمانکاران ذیصلاح دعوت به ­عمل می ­آورد تا تاریخ1401/07/06

عملیات خاکی (گودبرداری، خاکبرداری و خاکریزی) پروژه 494 واحدی جهرم فارس

شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات خاکی (گودبرداری، خاکبرداری و خاکریزی) پروژه 494 واحدی جهرم فارس را به شرکت‌ها و پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح دعوت به ­عمل می ­آورد تا تاریخ 1401/07/06 نسبت به ارائه و ارسال پیشنهادات

عملیات خاکی (گودبرداری و خاکبرداری و خاکریزی) پروژه 988 واحدی کازرون فارس-آگهی نوبت دوم مناقصه

        آگهی نوبت دوم مناقصه شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات خاکی (گودبرداری و خاکبرداری و خاکریزی) پروژه 988 واحدی کازرون فارس را به شرکت‌ها و پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح دعوت به­ عمل می­ آورد

عملیات خاکی (گودبرداری، خاکبرداری و خاکریزی) پروژه 1400 واحدی گرگان

شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات خاکی (گودبرداری، خاکبرداری و خاکریزی) پروژه 1400 واحدی گرگان را به شرکت‌ها و پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح دعوت به­ عمل می­ آورد تا تاریخ 1401/07/10 نسبت به ارائه و ارسال پیشنهادات خود

عملیات اسکلت بتنی پروژه‌های ( الوند، دنا) از پروژه 2635 واحدی عالیشهر بوشهر

شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات اسکلت بتنی پروژه‌های ( الوند، دنا) از پروژه 2635 واحدی عالیشهر بوشهر را به پیمانکاران حقوق و حقیقی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح که تمایل به انجام کار موضوع مناقصه را دارند، دعوت به ­عمل می­

عملیات خاکی (خاکریزی و تحکیم بستر با مصالح مناسب) پروژه 2635 واحدی عالیشهر بوشهر(دماوند، الوند، دنا و سبلان)

شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات خاکی (خاکریزی و تحکیم بستر با مصالح مناسب) پروژه 2635 واحدی عالیشهر بوشهر(دماوند، الوند، دنا و سبلان)  را به شرکت‌ها و پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح دعوت به­ عمل می ­آورد تا تاریخ

ارائه خدمات مشاوره،‌ اخذ پروانه، طراحی، ارائه نقشه‌های فاز یک و دو، سازه، معماری، تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و محوطه‌سازی در 12 پلاک‌ (5 و6 طبقه به مساحت حدود 140 مترمربع مفید و مشاع) پروژه 1080 واحدی بهارستان اصفهان (مسکونی 845 واحد و تجاری 235 واحد)

  شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد جهت ارائه خدمات مشاوره،‌ اخذ پروانه، طراحی، ارائه نقشه‌های فاز یک و دو، سازه، معماری، تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و محوطه‌سازی در 12 پلاک‌ (5 و6 طبقه به مساحت حدود 140 مترمربع مفید و مشاع) پروژه 1080 واحدی بهارستان اصفهان (مسکونی 845 واحد و تجاری

عملیات خاکی (گودبرداری، خاکبرداری، حمل خاک، خاکریزی، تسطیح) پروژه 4000 واحد مسکونی شهر جدید صدرا-     آگهی نوبت دوم مناقصه

        آگهی نوبت دوم مناقصه شرکت ره آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات خاکی (گودبرداری، خاکبرداری، حمل خاک، خاکریزی، تسطیح) پروژه 4000 واحد مسکونی شهر جدید صدرا را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح دعوت به عمل می‌آورد تا

عملیات برق‌رسانی تجهیز کارگاه در فاز 4 و 6 پروژه 2635 واحدی عالیشهر بوشهر(دماوند، الوند، دنا و سبلان)

شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات برق‌رسانی تجهیز کارگاه در فاز 4 و 6 پروژه 2635 واحدی عالیشهر بوشهر(دماوند، الوند، دنا و سبلان)  را به شرکت‌ها و پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح دعوت به­ عمل می­ آورد تا تاریخ

اسکرول به بالا