هلدینگ رسا

بازسازی ساختمان اداری پارس گستر

کاربری

واحد

متر زیر بنا

کارفرما/شریک:

موقعیت:

سال ساخت:

Scroll to Top
اسکرول به بالا