هلدینگ رسا

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت قاسم ایران

کاربری

واحد

متر زیر بنا

کارفرما/شریک:

موقعیت:

سال ساخت:

Scroll to Top
اسکرول به بالا