هلدینگ رسا

تخریب و اجرای مجدد دیوار محوطه قاسم ایران ارومیه

کاربری

واحد

متر زیر بنا

کارفرما/شریک:

موقعیت:

سال ساخت:

Scroll to Top
اسکرول به بالا