محوطه سازی کارخانه تندیس مینو

کاربری

1

واحد

14000

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: تندیس مینو

موقعیت: زنجان

سال ساخت:

اسکرول به بالا