پروژه مسکونی اقدسیه

کاربری

واحد

متر زیر بنا

پروژه مسکونی اقدسیه

متراژ : 3858 مترمربع

نعداد واحد : 15

تهران، اقدسیه ،جنب مسجد امام صادق ،قطعه 11کاربری: مسکونیکاربری: مسکونیکاربری: مسکونی

شرح کلی پروژه

کاربری: مسکونی

Shared Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Cloud Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Reseller Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Dedicated Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

VPS Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Domain Name

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

اسکرول به بالا