پروژه کارخانه استحصال دانه کاکائو (بارث)

کاربری

واحد

متر زیر بنا

پروژه کارخانه استحصال دانه کاکائو (بارث)

متراژ : 1100 مترمربع

تعداد واحد : 3

شرح کلی پروژه

کاربری: 3 طبقه با کاربری صنعتی
متراژ زیر بنا : 1100 مترمربع
متراژ زمین : 350 مترمربع
تعداد طبقات:3

سال : 1397

Shared Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Cloud Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Reseller Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Dedicated Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

VPS Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Domain Name

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

اسکرول به بالا