هلدینگ رسا

پروژه کارخانه استحصال دانه کاکائو (بارث)

کاربری

واحد

متر زیر بنا

کارفرما/شریک:

موقعیت:

سال ساخت:

Scroll to Top
اسکرول به بالا