هلدینگ رسا

1080 واحدی بهارستان اصفهان

کاربری

845

واحد

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: شرکت عمران بهارستان

موقعیت: بهارستان

سال ساخت:

Scroll to Top
اسکرول به بالا