هلدینگ رسا

1400 واحدی گرگان

کاربری

1400

واحد

50931

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: وزارت راه و شهرسازی استان گلستان

موقعیت: گلستان

سال ساخت:

Scroll to Top
اسکرول به بالا