240 واحدی زاهدان

کاربری

واحد

متر زیر بنا

240 واحدی زاهدان

متراژ : 29000 مترمربع

تعداد واحد : 240

زاهدان، جنب منازل مسکونی مهر دانشگاه سیستان *پروزه در مرحله نقشه برداری است

شرکت توسعه گران عمران ستاد

شرح کلی پروژه

کاربری: مسکونی
تعداد بلوک: 16
تعداد طبقات روی زمین: 5
کل طبقات: 6
تعداد واحد در هر طبقه: 3
تعداد واحد در هر بلوک:15
تعداد کل واحد: 240
طبقات مسکونی: 1 الی 5
متراژ زمین: 36000 مترمربع
متراژ محوطه سازی:30000 مترمربع
متراژ زیربنا: 29000 مترمربع

سال : 1400

Shared Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Cloud Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Reseller Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Dedicated Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

VPS Hosting

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

Domain Name

Our best-in-class WordPress solution with additional viral

اسکرول به بالا