هلدینگ رسا

2635 واحدی عالیشهر بوشهر

کاربری

2635

واحد

302013

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: سهامی عمران شهر جدید عالیشهر

موقعیت: بوشهر

سال ساخت:

Scroll to Top
اسکرول به بالا