هلدینگ رسا

3180 واحدی هشتگرد

کاربری

3180

واحد

متر زیر بنا

کارفرما/شریک: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

موقعیت: هشتگرد

سال ساخت:

Scroll to Top
اسکرول به بالا