شهر: زنجان

بیش از 100 پروژه تکمیل شده و در حال اجرا

استان‌های تحت پوشش

توسعه سالن جدید خط تولید بیسکوئیت

توسعه سالن جدید خط تولید بیسکوئیت متراژ : 1402.751 مترمربع تعداد واحد : موقعیت پروژه کارفرما خرمدره،شرکت صنعتی مینو شرح کلی پروژه شرح کلی پروژه کاربری: صنعتی متراژ زیربنا: 1402.751 مترمربع

پروژه انبار کارتن خرمدره

پروژه انبار کارتن خرمدره متراژ : تعداد واحد : موقعیت پروژه خرمدره کارفرما شرکت صنعتی مینو خرمدره شرح کلی پروژه شرح کلی پروژه کاربری: تعداد کل واحد: تعداد بلوک: تعداد

اسکرول به بالا