هلدینگ رسا

شهر: سیستان و بلوچستان

بیش از 100 پروژه تکمیل شده و در حال اجرا

استان‌های تحت پوشش

۱۶۸ واحدی مسکونی مهرشهر زاهدان

پروژه ۱۶۸ واحدی مسکونی مهرشهر زاهدان متراژ : 22210 مترمربع نعداد واحد : 168 موقعیت پروژه زاهدان، جنب منازل مسکونی مهر دانشگاه سیستان کارفرما شرکت توسعه گران عمران ستاد شرح

240 واحدی زاهدان

240 واحدی زاهدان متراژ : 29000 مترمربع تعداد واحد : 240 موقعیت پروژه زاهدان، جنب منازل مسکونی مهر دانشگاه سیستان *پروزه در مرحله نقشه برداری است کارفرما شرکت توسعه گران

Scroll to Top
اسکرول به بالا