هلدینگ رسا

اجرای طرق برق‌رسانی به شماره طرح 31000086 پروژه 1260 واحدی شهر جدید صدرا شیراز

شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد برای اجرای طرق برق‌رسانی به شماره طرح 31000086 شامل تهیه، حمل و نصب کلیه تجهیزات و مصالح به‌همراه راه‌اندازی به صورت کامل در پروژه 1260 واحدی شهر جدید صدرا شیراز را به مجریان واجد شرایط و مورد تایید اداره برق شهر صدرا از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه مجریان ذیصلاح دعوت به عمل می‌آورد تا تاریخ 1401/01/18 نسبت به ارائه و ارسال پیشنهادات خود به نشانی: شیراز- شهر جدید صدرا – فاز 2- بلوار کتابی – بلوار امیرکبیر- پروژه 1260 واحدی صدرا شیراز اقدام نمایند.

  • تلفن: 09178108637 (اژدری)- 09177020434 (پورطاهری)
  • ساعت تماس: از 8 صبح لغایت 16
  • مبلغ خرید اسناد شرکت در مناقصه 2،000،000 ریال به حساب شماره 0204776623009 بانک دی به نام شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا یا شماره شبا 170530000000101139040600IR  می‌باشد.
  • مهلت خرید و تحویل اسناد تا تاریخ 1401/01/18 می باشد.
  • شرکت در رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی مختار می باشد.
Scroll to Top
اسکرول به بالا