هلدینگ رسا

تهیه، نصب و راه‌اندازی پست هوایی و ترانس به صورت کامل پروژه 240 واحدی غدیرشهر زاهدان

شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد برای تهیه، نصب و راه‌اندازی پست هوایی و ترانس به صورت کامل در پروژه 240 واحدی غدیرشهر زاهدان را به مجریان واجد شرایط و مورد تایید اداره برق شهر زاهدان از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه مجریان ذیصلاح دعوت به عمل می‌آورد تا تاریخ 1401/05/19 نسبت به ارائه و ارسال پیشنهادات خود به نشانی: زاهدان – شهرضا-بین زمینهای شهرک برق و جهاد- مجتمع مسکونی طرح اقدام ملی شرکت رسا – پروژه 240 واحدی غدیرشهر زاهدان اقدام نمایند.

  • تلفن: 8-22890005 داخلی 165 (باقری) – 09123394624 (بیدقی)
  • ساعت تماس: از 8 صبح لغایت 16
  • مبلغ خرید اسناد شرکت در مناقصه 2،000،000 ریال به حساب شماره 0204776623009 بانک دی به نام شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا یا شماره شبا 170530000000101139040600 IR می‌باشد.
  • مهلت خرید و تحویل اسناد تا تاریخ 1401/05/19 می باشد.
  • شرکت در رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی مختار می باشد.
Scroll to Top
اسکرول به بالا