هلدینگ رسا

عملیات خاکی (گودبرداری، خاکبرداری و خاکریزی) پروژه 494 واحدی جهرم فارس

شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات خاکی (گودبرداری، خاکبرداری و خاکریزی) پروژه 494 واحدی جهرم فارس را به شرکت‌ها و پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح دعوت به ­عمل می ­آورد تا تاریخ 1401/07/06 نسبت به ارائه و ارسال پیشنهادات خود به نشانی: تهران، سیدخندان، خیابان سیمرغ غربی، خیابان گلزار، نبش کوچه پروانه، پلاک2، شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا اقدام نمایند.

شرح خدمات

واحد مقدار تقریبی

آدرس پروژه

عملیات گودبرداری و خاکبرداری با بیل هیدرولیکی در زمین‌های خاکی (کندن، بارگیری، حمل و تخلیه در محل دپوی کارگاه)

مترمکعب

20,000

 

 

شهر جهرم- فارس

عملیات گودبرداری و خاکبرداری با بیل هیدرولیکی در زمین‌های خاکی (کندن، بارگیری، حمل و تخلیه در محل دپوی مجاز شهرداری)

مترمکعب

10،000

عملیات نخاله‌برداری (بارگیری، حمل و تخلیه در محل دپوی مجاز شهرداری)

مترمکعب

30،000

عملیات خاکریزی (تهیه خاک، حمل تا محل کارگاه، تسطیح ، آب پاشی و کمپکت لازم در کف بلوکها و محل‌های لازم با تراکم 95%)

مترمکعب

1،000

عملیات خاکریزی (حمل خاک از محل کارگاه، تسطیح ، آب پاشی و کمپکت لازم در کف بلوکها و محل‌های لازم با تراکم 95%)

مترمکعب

5,000

 

  • تلفن: 8-22890005 داخلی 165 (باقری) – 09178129909 (صادقی شاد)
  • ساعت تماس: از 8 صبح لغایت 18
  • مبلغ خرید اسناد شرکت در مناقصه 10/000/000 ریال به حساب شماره0204776623009 بانک دی به نام شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا می‌باشد.
  • مهلت خرید و تحویل اسناد تا تاریخ 1401/07/06 می‌باشد.
  • هزینه آگهی برگزاری مناقصه (روزنامه) با نفر برنده خواهد بود.
  • شرکت در رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی مختار می‌باشد.
Scroll to Top
اسکرول به بالا