هلدینگ رسا

عملیات خاکی (گودبرداری و خاکبرداری  و خاکریزی) پروژه 988 واحدی کازرون فارس

شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات خاکی (گودبرداری و خاکبرداری  و خاکریزی) پروژه 988 واحدی کازرون فارس را به شرکت‌ها و پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح دعوت به ­عمل می ­آورد تا تاریخ 1401/04/15 نسبت به ارائه و ارسال پیشنهادات خود به نشانی: تهران، سیدخندان، خیابان سیمرغ غربی، خیابان گلزار، نبش کوچه پروانه، پلاک2، شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا اقدام نمایند.

آدرس پروژه واحد احجام تقریبی شرح خدمات
شهرجدید کازرون فارس مترمکعب 50،000 عملیات گودبرداری و خاکبرداری(کندن، بارگیری، حمل و تخلیه در محل مجاز)
مترمکعب 10،000 خاکریزی (تهیه مصالح، حمل، خاکریزی، تسطیح و تراکم)
  • تلفن: 22874312 داخلی 165 (باقری) – 09122135585 (جاوید)
  • ساعت تماس: از 8 صبح لغایت 18
  • مبلغ خرید اسناد شرکت در مناقصه 10/000/000 ریال به حساب شماره0204776623009 بانک دی به نام شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا می‌باشد.
  • مهلت خرید و تحویل اسناد تا تاریخ 1401/04/15 می‌باشد.
  • شرکت در رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی مختار می‌باشد.
Scroll to Top
اسکرول به بالا