هلدینگ رسا

ارائه خدمات مشاوری اخذ پروانه و طراحی و ارائه نقشه های فاز یک و دو سازه-پروژه های (دماوند، الوند، دنا و سبلان)2635 واحدی عالیشهر بوشهر

شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) در نظر دارد ارائه خدمات مشاوری اخذ پروانه و طراحی و ارائه نقشه های فاز یک و دو سازه، معماری، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و محوطه سازی بصورت کامل پروژه های (دماوند، الوند، دنا و سبلان)2635 واحدی عالیشهر بوشهر را به مشاوران و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای صلاحیت طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به ­عمل می­ آورد تا تاریخ 1401/03/08 نسبت به ارائه و ارسال پیشنهادات خود به نشانی: تهران، سیدخندان، خیابان سیمرغ غربی، خیابان گلزار، نبش کوچه پروانه، پلاک2،شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا اقدام نمایند.

آدرس پروژه واحد مقدار تقریبی شرح خدمات
شهرجدید عالیشهر بوشهر متر مربع زیربنا 394،350 ارائه خدمات مشاوری اخذ پروانه و طراحی و ارائه نقشه های فاز یک و دو سازه، معماری، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و محوطه سازی بلوکها بصورت کامل
مترمربع 62،325 ارائه خدمات مشاوری طراحی و ارائه نقشه های فاز یک و دو سازه، معماری، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و محوطه سازی محوطه بلوکها بصورت کامل
  • تلفن: 22874312 داخلی 165 (باقری) – 09177020434 (پورطاهری)
  • ساعت تماس: از 8 صبح لغایت 18
  • مبلغ خرید اسناد شرکت در مناقصه 10/000/000 ریال به حساب شماره0204776623009 بانک دی به نام شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا می‌باشد.
  • مهلت خرید و تحویل اسناد تا تاریخ 1401/03/08 می باشد.
  • شرکت در رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی مختار می باشد.
Scroll to Top
اسکرول به بالا